انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

دیکشنری تخصصی برق و الکترونیک

برای استفاده از دیکشنری تخصصی برق و الکترونیک ، واژه خود را در بخش بالا بنویسید.

فهرست واژگان در دیکشنری تخصصی برق و الکترونیک

aperture antenna   |   aperture distortion   |   aperture effect   |   aperture illumination   |   aperture time   |   apex step   |   aphelion   |   API   |   apogee   |   apparent   |   apparent current   |   apparent horizon   |   apparent impedance   |   apparent mass effect   |   apparent power   |   Apparent precession   |   apparent resistance   |   apparent watt   |   applegate diagram   |   appliance   |   application   |   application gateway   |   application layer   |   application specific   |   application specific integrated circuit ASIC   |   approximation   |   approximation theory   |   APT   |   APT satellite   |   aql   |   arature   |   Arbitrary   |   arc cathode   |   arc discharge tube   |   arc drop   |   arc droploss   |   arc spectrum   |   arc spraying   |   arc welding   |   arcback; back fire   |   archie   |   arcthrough   |   are   |   are discharge   |   area   |   area control radar   |   area integral   |   area load   |   areal density   |   argon glow lamp   |   argon laser   |   argonA or AR   |   argument   |   arithemetic operation   |   arithmetic   |   arithmetic and logic unit ( ALU )   |   arithmetic average   |   arithmetic capability   |   arithmetic circuit   |   arithmetic logic unit ALU   |   arithmetic operator   |   arithmetic shift   |   arl   |   arm   |   Armature   |   armature chatter   |   armature circuit   |   armature coil   |   armature conductor   |   armature controlled   |   armature controlled de motor   |   armature core   |   armature current   |   armature field   |   armature iron loss   |   armature leakage flux   |   armature power losses   |   armature reaction   |   armature shaft   |   armature slot   |