انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

دیکشنری تخصصی برق و الکترونیک

برای استفاده از دیکشنری تخصصی برق و الکترونیک ، واژه خود را در بخش بالا بنویسید.

فهرست واژگان در دیکشنری تخصصی برق و الکترونیک

acoustic mode   |   acoustic ocean current meter   |   acoustic pick up   |   acoustic position reference system   |   acoustic radiation pressure   |   acoustic radiator   |   acoustic radiometer   |   acoustic reactance   |   acoustic refraction   |   acoustic resistance   |   acoustic resonator   |   acoustic scattering   |   acoustic sounding   |   acoustic spectrograph   |   acoustic stiffness   |   acoustic surveillance   |   acoustic transmission system   |   acoustic treafment   |   acoustic wave , elastic wave   |   acoustic wave amplifier   |   acoustic wave filter   |   acoustic well logging   |   acoustic•absorbent silencer   |   acoustic•detector   |   acoustic•direction finder   |   acoustic•frequency   |   acoustic•gain   |   acoustic•generator   |   acoustic•intensity   |   acoustic•oscillation   |   acoustic•power   |   acoustic•pressure   |   acoustic•reflection   |   acoustic•resistance   |   acoustic•scattering   |   acoustic•signal   |   acoustic•sihnal   |   acoustic•source   |   acoustic•velocity   |   acoustic•vibration   |   acoustic•wave   |   acoustic•wavelength   |   acoustical   |   acoustical attenuation constant   |   acoustical ohm   |   acoustical phase constant   |   acoustical propagetion constant   |   acoustical reciprocity theorem   |   acousticinterferometer   |   acoustics   |   acousto optical cell   |   acoustoelectric effect,electroacoustic effect   |   acoustooptical filter   |   acoustooptical material   |   acoustooptics   |   Acquisition   |   acquisition iaser   |   acquisition radar   |   acquistition and tracking radar   |   acqusition   |   across variables   |   acrylic resin   |   acrylonlfrlle butadiene styrene   |   Act   |   actatic wattmeter   |   action   |   action•part   |   action•statement   |   activate   |   activation   |   activation energy   |   activation time   |   activator   |   active   |   active analog filter   |   active area   |   active component , active device   |   active display   |   active electronic countermeasures   |   active homing   |