برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

!never mind

!never mind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
بی خیال ( اصطلاحاٌ)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی !never mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )