برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

۱۳۵

۱۳۵ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
شماره سامانه تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سامانه پیامکی تعزیرات است.
WWW.T135.IR تارنماری این سازمان است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ۱۳۵ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )