برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
(be - taken - aback - (by - sth

(be taken aback (by sth

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
غافلگیر شدن، سورپرایز شدن، شوکه شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی (be taken aback (by sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )