برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

A case of mistaken identity

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
یک مورد اشتباه در تعیین هویت!
کسی را با کسی دیگر اشتباه گرفتن!
Her arrest was a case of mistaken identity
دستگیری او یک مورد اشتباه در شناسایی بود!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی A case of mistaken identity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )