انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 729 100 1

ACK

تلفظ ack
تلفظ ack به آمریکایی/ˈæk/ تلفظ ack به انگلیسی/ˈæk/

علامتی در ارتباطات و بی سیم و تلفن که بجای حرف aبکار میرود

واژه ACK در جمله های نمونه

1. B ack at the shop, Idid whitehead never had the nerve todo.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]B در فروشگاه خریداری شد، Idid whitehead هرگز هیچ عصبی نداشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. He says the commission would ack act narrowly and enforce only parts of existing law.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او می گوید که کمیسیون به طور دقیق عمل می کند و فقط بخش هایی از قوانین موجود را اجرا می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. In order to avoid ambiguous acknowledgement or negative acknowledgement (ACK/NAK) and diffusion of cooperation process, cooperative and noncooperative frames are distinguished.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای جلوگیری از تصدیق مبهم یا تصدیق منفی (ACK / NAK) و گسترش روند همکاری، فریم های تعاونی و عدم همکاری مشخص می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The Bi - RSVP provides resource reservation for ACK packets to improve TCP performance.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Bi-RSVP رزرو منابع برای بسته های ACK را برای بهبود عملکرد TCP فراهم می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The S3 event (ACK message from the client) triggers the application to send WS the first Web service request event.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رویداد S3 (پیام ACK از سرویس گیرنده) برنامه را برای ارسال WS اولین رویداد درخواست سرویس وب می فرستد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. In our dearth of ack - ack guns all sorts of contrivances were used.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در ضعف ما از اسلحه ack - ack همه انواع contrivances مورد استفاده قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Methods Using stomach tube whose end has air - balloon, wedged in the cr ack of esophagus, bracing and enlarging the cavity of esophagus, and anastomosing with stomach or intestinal expansionary.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش ها با استفاده از لوله معده که پایان آن بالون هوا است، در سوراخ کردن مری، چسبیده و بزرگ شدن حفره مری و آناستوموز با معده و انعطاف پذیر روده تحریک می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Press the button to post the comment. Press button Ack also post the comment.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دکمه ی ارسال نظر را فشار دهید دکمه Ack را فشار دهید همچنین نظر را ارسال کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. However, in answer to the SYN/ACK packet the attacker will send a packet with the RST and ACK flags set.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، در پاسخ به بسته SYN / ACK، مهاجم یک بسته با تنظیم پرچم های RST و ACK ارسال می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. For the non-SACK test cases, I used the typical length of the delayed ACK queue reported by the client as an approximation of the lower bound of the sender's window size.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای موارد غیر آزمون SACK، من از طول معمول صف ACK تاخیری که توسط مشتری گزارش شده است، به عنوان تقریبی مرز پایین اندازه اندازه فرستنده استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The & nbslp; mocker knocked the stock with the knots on the stocking and & pl sp ; ack.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]nbslp؛ گول زننده سهام با گره در جوراب زنانه ساقه بلند و PL SP؛ آک
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. You can specify which incoming TCP packets to scan and discard those that don't match the flags ACK, FIN, PSH, RST, SYN, or URG.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما می توانید بسته های TCP ورودی را برای اسکن و حذف مواردی که با پرچم ACK، FIN، PSH، RST، SYN یا URG مطابقت ندارند تعیین کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Furthermo re, the zinc evaporating and oxidizing cause air bubble, incomplete fusion and cr ack.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علاوه بر این، تبخیر و اکسید شدن روی باعث بوجود آمدن حباب هوا، فیبر ناقص و CRAC می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Furthermo re, the zinc vaporating and oxydizing cause air bubble, incomplete fusion and cr ack.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علاوه بر این، تبخیر و اکسیداسیون روی باعث بوجود آمدن حباب هوا، فیبر ناقص و کریستال آک می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی عبارات مرتبط با ACK به فارسی

(خودمانی) توپ ضدهوایی، آتش ضدهوایی
(خودمانی) توپ ضدهوایی، آتش ضدهوایی

مخفف ACK

عبارت کامل: Acknowledgement Packet
موضوع: کامپیوتر
ACK در سخت افزار شبکه، به معنای پیام تصدیق می باشد.
فرستنده با ارسال هر بسته، منتظر پیام تصدیق از طرف گیرنده می شود.

معنی ACK در دیکشنری تخصصی

ack
[کامپیوتر] لامت اختصاری اسکی کد که به معنای تصدیق است . این علامت در سیستمهای قدیمی تله تایپ و در مودم و خروجی از پروتکل ها دیگر به کار می رفت . وقتی بسته داده ای به درستی دریافت شده است و کامپیوتر دریافت کننده آماده دریافت بسته بعدی است این علامت ارسال می شود-acknowledged - کاراکتر مورد قیول Ackowledge Character

معنی کلمه ACK به انگلیسی

ack
• character or message sent by a receiving modem to a sending modem to indicate that a data packet has arrived complete and error-free (computers, telecommunications)
ack ack
• (british) signalmen's former telephone pronunciation of aa; antiaircraft gun
ack ack
• (british) signalmen's former telephone pronunciation of aa; antiaircraft gun

ACK را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی ACKنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ack
کلمه : ack
املای فارسی : اچک
اشتباه تایپی : شزن
عکس ack : در گوگل


آیا معنی ACK مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )