برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ASCO


پیشوند: کیسه،آبدان،مثانه،مشکو [ascocarp] (قبل از حرف باصدا: asc-)

ASCO را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا

Australian Standard Classification of Occupation

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی asco
کلمه : asco
املای فارسی : اسکو
اشتباه تایپی : شسزخ
عکس asco : در گوگل

آیا معنی ASCO مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )