برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1315 100 1

Abominable

/əˈbɑːmənəbl̩/ /əˈbɒmɪnəbl̩/

معنی: زشت، مکروه، ناپسند، منفور، خبیی
معانی دیگر: نفرت انگیز، کریه، مشمئز کننده، چندش آور، بسیار ناخوش آیند، بسیار بد، مزخرف، بیزار کننده و چرند

بررسی کلمه Abominable

صفت ( adjective )
مشتقات: abominably (adv.)
(1) تعریف: deserving of disgust; hateful.
مترادف: abhorrent, atrocious, damnable, detestable, execrable, hateful, heinous, hideous, loathsome, odious
متضاد: admirable, laudable
مشابه: beastly, cursed, damn, deplorable, despicable, frightful, horrendous, ignominious, infamous, reprehensible, repugnant, villainous

- He was found guilty of the abominable murder of his wife and children.
[ترجمه ترگمان] به جرم قتل همسرش و فرزندانش گناهکار شناخته شد
[ترجمه گوگل] او گناه مرتکب قتل همسر و فرزندانش را بر عهده داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: extremely unpleasant; disgusting.
مترادف: atrocious, beastly, damnable, disgusting, execrable, horrible, horrid, obscene, offensive, repellent, repugnant, repulsive, revolting, sickening, vile
متضاد: delightful, enjoyable
مشابه: appalling, disagreeable, foul, hideous, horrendous, loathsome, nauseous, noisome, rank, squalid, unpleasant

- Those boys have abominable table manners.
[ترجمه ترگمان] این پسرها رفتار ناخوشایندی دارند
[ترجمه گوگل] این پسران رفتارهای بی نظیر میز دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Abominable در جمله های نمونه

1. their abominable disregard of human rights
بی‌توجهی نفرت‌انگیز نسبت به حقوق بشر از جانب آنها

2. during the entire holiday, the weather was abominable
در تمام مدت تعطیلات هوا بسیار بد بود.

3. Their cruel treatment of prisoners was abominable.
[ترجمه ترگمان]رفتار ظالمانه آن‌ها از اسیران زشت و نفرت‌انگیز بود
[ترجمه گوگل]رفتار بی رحمانه آنها نسبت به زندانیان بی رحمانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The prisoners are forced to live in abominable conditions.
[ترجمه ترگمان]زندانیان مجبور می‌شوند در شرایط نفرت‌انگیز زندگی کنند
[ترجمه گوگل]زندانیان مجبور به زندگی در شرایط خجالت آورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Murder is the most abominable crime.
[ترجمه ترگمان]قتل most جنایت است
[ترجمه گوگل]قتل جرم وحشتناک ترین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The President described the killings as an abominable crime.
...

مترادف Abominable

زشت (صفت)
abhorrent , heinous , hideous , nefarious , bawdy , ugly , bad , obscene , abominable , execrable , gross , scurrilous , rude , offensive , awry , nasty , contumelious , awkward , black , unfavorable , flagrant , maladroit , backhand , ungainly , dirty , horrid , gash , unpleasant , fulsome , disgusting , invidious , ham-handed , heavy-handed , homely , ill-favored , ill-favoured , pocky , uncouth , ungraceful , unhandsome
مکروه (صفت)
abhorrent , abominable , detestable , execrable
ناپسند (صفت)
bawdy , obscene , abominable , disagreeable , indecent , absurd , unappealing , ribald , fie-fie
منفور (صفت)
abominable , hated , unpopular , loathed , obnoxious , outcast , cussed , loathsome , ungracious , scurvy
خبیی (صفت)
abominable , devilish , evil , hellish , malicious , mischievous , miscreant

معنی عبارات مرتبط با Abominable به فارسی

(طبق روایات اثبات نشده) موجود آدم نما و پشمالویی که در کوه های هیمالیا زندگی می کند، غول برفی

معنی کلمه Abominable به انگلیسی

abominable
• despicable; horrible; disgraceful
• something that is abominable is very unpleasant or very bad.
abominable behavior
• detestable conduct, horrible actions, loathsome behavior
abominable snowman
• terrible snowperson, evil man made of snow

Abominable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
شنیع،زشت،زننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی abominable
کلمه : abominable
املای فارسی : ابمینبل
اشتباه تایپی : شذخئهدشذمث
عکس abominable : در گوگل

آیا معنی Abominable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )