برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1321 100 1

Accrued Expenses

واژه Accrued Expenses در جمله های نمونه

1. To collect information of accrued expenses in monthly closing.
[ترجمه ترگمان]برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به هزینه‌های متعلقه در ماه
[ترجمه گوگل]برای جمع آوری اطلاعات در مورد هزینه های جمع آوری شده در پایان ماهانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Accrued expenses and taxes payable represent obligations of the firm as of the date of balance sheet preparation.
[ترجمه ترگمان]هزینه‌های accrued و مالیات قابل پرداخت نشان‌دهنده تعهد شرکت به عنوان زمان آماده‌سازی برگه موجودی است
[ترجمه گوگل]هزينه هاي جمع آوري شده و ماليات قابل پرداخت، تعهدات شركت را از تاريخ تهيه ترازنامه نشان مي دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The main current liabilities are accounts payable and accrued expenses.
[ترجمه ترگمان]بدهی‌های جاری اصلی حساب‌های پرداختنی و قابل پرداخت‌است
[ترجمه گوگل]بدهی های فعلی اصلی حساب های قابل پرداخت و هزینه های جمع آوری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Since we don't see any accrued expenses on Google's balance sheet I assume they are lumping the two together under accounts payable. ...

معنی Accrued Expenses در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] هزینه های تحقق یافته اما پرداخت نشده

معنی کلمه Accrued Expenses به انگلیسی

accrued expenses
• expenses incurred during an accounting period for which payment is postponed

Accrued Expenses را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohammad.Tch
هزینه های انباشته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Accrued Expenses مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )