برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Ache - for

Ache for

Ache for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
آرزوکردن ،دل کسی برای چیزی پرزدن ،از ته دل خواستن،اشتیاق داشتن، احساس ترحم و همدردی کردن،بیتاب بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Ache for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )