برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Acquaintances

Acquaintances را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SuperSU
a person that you have met but do not know well


formal used in some expressions about knowing or meeting people

a person whom you know but do not know well and who is therefore not exactly a friend
حمیدرضا
آشنایی که می شناسییش ولی روابط خیلی نزدیکی ندارید مثلا رفت و آمد خانوادگی داشته باشین رستوران برین.....

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Acquaintances مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )