انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1019 100 1

Acreage

تلفظ acreage
تلفظ acreage به آمریکایی/ˈeɪkrədʒ/ تلفظ acreage به انگلیسی/ˈeɪkərɪdʒ/

معنی: وسعت زمین به جریب
معانی دیگر: وسعت زمین برحسب آکر (جریب فرنگی)

بررسی کلمه Acreage

اسم ( noun )
(1) تعریف: an area or areas of land measured in acres; acres collectively.
مشابه: property

(2) تعریف: a large expanse of land.

واژه Acreage در جمله های نمونه

1. He has sown coffee on part of his acreage.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او قهوه را در بخشی از زمین‌های خودش کشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او قهوه ای در بخشی از زمین خود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. About 70% of the cocoa acreage is treated with insecticide.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حدود ۷۰ درصد از زمین‌های cocoa با حشرات آبی درمان می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حدود 70 درصد از محل کاشت کاکائو با حشره کش درمان می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The aim is to increase the forestry acreage by 60% by the end of the decade.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف افزایش میزان زمین جنگلداری به میزان ۶۰ درصد تا پایان این دهه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف این است که تا پایان دهه 60 درصد افزایش سطح جنگل را افزایش دهیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. What is the acreage of the farm?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]the مزرعه چیست؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]محل کار مزرعه چیست؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. He has a very large acreage under the plough.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمین شخم زده خیلی بزرگ است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او زمین زیرزمینی زیادی دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Corn acreage pushed into first place.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمین‌های شاخ در وهله اول به جلو رانده شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمین های ذرت تحت فشار قرار دادند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Nor would all the additional acreage have been possible without those crops of tobacco from the 1930s onward.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همه زمین‌های اضافی بدون آن محصولات تنباکو از دهه ۱۹۳۰ به بعد امکان پذیر نبود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همچنین تمام زمین های اضافی بدون این محصولات تنباکو از دهه 1930 به بعد امکان پذیر نخواهد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The acreage set aside is one of the largest for species protected by the federal Endangered Species Act.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مساحت زمین کنار گذاشته شده یکی از بزرگ‌ترین گونه‌ها است که توسط قانون گونه‌های در معرض خطر فدرال محافظت می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمین های کنار گذاشته شده یکی از بزرگترین گونه های حفاظت شده توسط قانون فاخر گونه های در معرض خطر هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Its acreage expanded quickly as a response to demand fuelled by the emergence of the automobile industry.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مساحت آن به سرعت به عنوان پاسخی به تقاضای برق ناشی از پیدایش صنعت خودرو گسترش یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمین های آن به سرعت به عنوان پاسخ به تقاضای ناشی از ظهور صنعت خودرو گسترش یافت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. In all 34% of this acreage was cut twice - mainly in Cumbria, Leicestershire and parts of Derbyshire.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در مجموع ۳۴ % از این زمین‌ها دو بار کاهش یافت - عمدتا در Cumbria، Leicestershire و قسمت‌هایی از Derbyshire
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در تمام 34٪ از این زمین ها دو بار - به طور عمده در Cumbria، Leicestershire و بخش های Derbyshire کاهش یافته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Total acreage in Bucks is about 387 Harvey said.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Total هاروی می‌گوید که کل زمین \"باکس\" در حدود ۳۸۷ نفر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هاروی گفت، کل زمین در بک ها حدود 387 است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The plant and its surrounding acreage stretch as far as the eye can see.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این کارخانه و زمین‌های اطراف آن تا جایی که چشم می‌تواند ببیند امتداد دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گیاه و حوزه های اطراف آن تا آنجا که چشم می بینند، کشش دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The organization seeking that desert acreage?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این سازمان به دنبال آن زمین‌های بیابانی است؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سازمان به دنبال زمین های بیابانی است؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Despite corn acreage increasing by ten percent last year, nitrogen fertilizer sales dropped by more than ten percent.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با وجود افزایش ده درصد مزارع ذرت در سال گذشته، فروش کود شیمیایی نیتروژن بیش از ده‌درصد کاهش یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مقایسه با سالانه 10 درصد تولید زمین ذرت، فروش کود نیتروژن بیش از ده درصد کاهش یافته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. The army use a large acreage in the northern sector of the Pentlands as a training area and rifle range.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ارتش از یک زمین بزرگ در بخش شمالی of به عنوان منطقه آموزشی و محدوده اسلحه استفاده می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ارتش از بخش بزرگی در بخش شمال پنتلاند به عنوان یک منطقه آموزشی و تفنگ استفاده می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Acreage

وسعت زمین به جریب (اسم)
acreage

معنی کلمه Acreage به انگلیسی

acreage
• section of land measured in acres; fields, estate, land
• the acreage of a piece of land is its area measured in acres.

Acreage را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی Acreageنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی acreage
کلمه : acreage
املای فارسی : اکریگ
اشتباه تایپی : شزقثشلث
عکس acreage : در گوگل


آیا معنی Acreage مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )