برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1325 100 1

Acreage

/ˈeɪkrədʒ/ /ˈeɪkərɪdʒ/

معنی: وسعت زمین به جریب
معانی دیگر: وسعت زمین برحسب آکر (جریب فرنگی)

بررسی کلمه Acreage

اسم ( noun )
(1) تعریف: an area or areas of land measured in acres; acres collectively.
مشابه: property

(2) تعریف: a large expanse of land.

واژه Acreage در جمله های نمونه

1. He has sown coffee on part of his acreage.
[ترجمه ترگمان]او قهوه را در بخشی از زمین‌های خودش کشت
[ترجمه گوگل]او قهوه ای در بخشی از زمین خود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. About 70% of the cocoa acreage is treated with insecticide.
[ترجمه ترگمان]در حدود ۷۰ درصد از زمین‌های cocoa با حشرات آبی درمان می‌شود
[ترجمه گوگل]حدود 70 درصد از محل کاشت کاکائو با حشره کش درمان می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The aim is to increase the forestry acreage by 60% by the end of the decade.
[ترجمه ترگمان]هدف افزایش میزان زمین جنگلداری به میزان ۶۰ درصد تا پایان این دهه است
[ترجمه گوگل]هدف این است که تا پایان دهه 60 درصد افزایش سطح جنگل را افزایش دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What is the acreage of the farm?
[ترجمه ترگمان]the مزرعه چیست؟
[ترجمه گوگل]محل کار مزرعه چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Acreage

وسعت زمین به جریب (اسم)
acreage

معنی کلمه Acreage به انگلیسی

acreage
• section of land measured in acres; fields, estate, land
• the acreage of a piece of land is its area measured in acres.

Acreage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
قطعه ای از زمین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی acreage
کلمه : acreage
املای فارسی : اکریگ
اشتباه تایپی : شزقثشلث
عکس acreage : در گوگل

آیا معنی Acreage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )