برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Actionable intelligence

Actionable intelligence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
هوش عملی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Actionable intelligence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )