برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1349 100 1

Additionally

/əˈdɪʃn̩əli/ /əˈdɪʃn̩əli/

بطوراضافی یازائد

بررسی کلمه Additionally

قید ( adverb )
• : تعریف: in addition to what was already mentioned.

- The main college expenses are for tuition and housing; additionally, there are fees and the cost of textbooks and supplies.
[ترجمه آزاد] هزینه های اصلی دانشگاه مربوط به تحصیل ومسکن است؛ علاوه بر این، پرداخت ها و هزینه کتاب های درسی و لوازم التحریر وجود دارد.
|
[ترجمه ترگمان] هزینه‌های دانشگاه اصلی شهریه و مسکن است؛ علاوه بر این، هزینه‌ها و هزینه کتب درسی و منابع وجود دارد
[ترجمه گوگل] هزینه های کالج اصلی برای تحصیل و مسکن است؛ علاوه بر این، هزینه ها و هزینه کتاب های درسی و منابع وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- As the grand prize winner, you've won the Alaskan cruise, and, additionally, you'll receive a cash prize of ten thousand dollars.
[ترجمه ترگمان] به عنوان برنده جایزه بزرگ، شما سفر به آلاسکا را برنده شدید و از این به بعد یک جایزه نقدی ده هزار دلار دریافت می‌کنید
[ترجمه گوگل] شما به عنوان برنده جایزه بزرگ، شما کروز آلاسک را برنده شدید، و علاوه بر این، شما یک جایزه نقدی از ده هزار دلار دریافت خواهید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Additionally در جمله های نمونه

1. You can pay bills over the Internet. Additionally, you can check your balance or order statements.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید قبض‌ها را از طریق اینترنت پرداخت کنید علاوه بر این، شما می‌توانید اظهارنامه‌های مالی یا سفارش سفارش خود را بررسی کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید صورتحساب را از طریق اینترنت پرداخت کنید علاوه بر این، شما می توانید تعادل خود را و یا اظهارات سفارش را بررسی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Additionally, the bus service will run on Sundays, every two hours.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، هر دو ساعت، سرویس اتوبوس در روزه‌ای یکشنبه برگزار خواهد شد
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، خدمات اتوبوس در هر دو ساعت یکشنبه ها اجرا خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A new contract is in place. Additionally, staff will be offered a bonus scheme.
[ترجمه ترگمان]قرارداد جدیدی در شرف وقوع است علاوه بر این، به کارکنان یک طرح پاداش داده خواهد شد
[ترجمه گوگل]یک قرارداد جدید وجود دارد علاوه بر این، کارکنان یک طرح جایزه ارائه خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The birds are additionally protected in the ...

معنی کلمه Additionally به انگلیسی

additionally
• moreover, in addition, supplementally
• you use additionally to introduce an extra fact.
• if something happens additionally, it happens to a greater extent than before.

Additionally را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساجده
به علاوه
pari
به علاوه
غزل
علاوه بر این
نیازمند
گذشته از این
احمد رضا علوی بختیاروند
Furthermore علاوه بر این
فیض
افزون بر این
میلاد علی پور
همینطور، همچنین، از آن گذشته
محدثه فرومدی
مزید بر این

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی additionally
کلمه : additionally
املای فارسی : اددیتینللی
اشتباه تایپی : شییهفهخدشممغ
عکس additionally : در گوگل

آیا معنی Additionally مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )