برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1324 100 1

Address range

معنی Address range در دیکشنری تخصصی

Address range
[زمین شناسی] در پایگاههای دادهای شبکه مسیر، پایینترین و بالاترین عدد آدرس به طور معمول در ناحیهای معین در امتداد مسیر. همچنین نگاه کنید به dime, amf

Address range را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Address range مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )