برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1319 100 1

Adorer


معنی: ستایشگر
معانی دیگر: پرستنده، ستایش کننده، عاشق

واژه Adorer در جمله های نمونه

1. She sighed as she thought of her handsome adorer.
[ترجمه ترگمان]آه کشید و به of زیبا خود اندیشید
[ترجمه گوگل]او به عنوان او به عنوان adorer خوش تیپ او آهی کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Balthus one the human who does painting with the sincere emotion, he has the special sentiment to China, is the Chinese culture adorer, also is the intimate friend.
[ترجمه ترگمان]Balthus کسی است که با احساسات صادقانه نقاشی می‌کند، احساس خاص به چین دارد، فرهنگ چینی adorer است، که دوست صمیمی او نیز هست
[ترجمه گوگل]بلاتوس یکی از انسانهایی است که با احساسات صادقانه نقاشی می کند، احساسات ویژه ای به چین دارد، فرهنگ چینی فرهنگی است، همچنین دوست صمیمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. From the earliest The Other Tiger, The Golden of Tiger, The Blue Tiger to The Last Tiger, the adorer of American tiger-totem has devoted much.
[ترجمه ترگمان]از اولین ببر، ببر، ببر، ببر آبی تا آخرین ببر، the ببر آمریکایی - totem بیش‌ترین مقدار را صرف کرده‌است
[ترجمه گوگل]از اولین ببر دیگر، طلایی ببر، ببر آبی به آخرین ببر، قاتل آمریکایی ببر و توتم خیلی اهمیت داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Adorer

ستایشگر (اسم)
adorer , eulogist , adulator , worshipper , worshiper

معنی کلمه Adorer به انگلیسی

adorer
• one who adores, lover, admirer

Adorer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
عابدِ عاشق(در معنای عرفانی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adorer
کلمه : adorer
املای فارسی : ادرر
اشتباه تایپی : شیخقثق
عکس adorer : در گوگل

آیا معنی Adorer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )