برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1353 100 1

Aga

/ˈɑːɡə/ /ˈɑːɡə/

(ترکی) آقا

واژه Aga در جمله های نمونه

1. Ismaili Muslims believe that a bloodline joins the Aga Khan to Muhammed.
[ترجمه ترگمان]مسلمانان اسماعیلی عقیده دارند که یک تبار به محمد خان وارد می‌شود
[ترجمه گوگل]مسلمانان اسماعیلی معتقدند که یک خون آشام به آقاخان می پیوندد تا محمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In Europe, Aga Khan III presented himself in a completely different light.
[ترجمه ترگمان]در اروپا، آقا خان سوم در یک نور کاملا متفاوت خود را معرفی کرد
[ترجمه گوگل]در اروپا، آقاخان III، خود را در یک تصویر کاملا متفاوت قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. On form, the Aga Khan's horse is likely to win the race.
[ترجمه ترگمان]در شکل، اسب آقا خان احتمالا برنده مسابقه خواهد شد
[ترجمه گوگل]در فرم، اسب آقاخان احتمالا برنده مسابقه خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Gas Aga which serves central heating and domestic hot water and set in most attractive brick recess with exposed beam over.
[ترجمه ترگمان]شرکت گاز، که در مرکز گرمایش مرکزی و آب‌گرم قرار دارد و در بیشتر خانه‌های آجری رنگ قرار دارد و در ...

معنی Aga در دیکشنری تخصصی

Aga
[نساجی] گیاهی با الیاف محکم که در صنعت طناب سازی استفاده می شود

معنی کلمه Aga به انگلیسی

aga
• trademark of both a cooking and a large heating iron stove (british); islamic title for a military commander or important officer; turkish chief

Aga را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس اکبری پسند
نوعی اجاق بزرگ قدیمی در خانه های روستایی قدیم که دایم روشن بوده است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aga
کلمه : Aga
املای فارسی : آقا
اشتباه تایپی : شلش
عکس Aga : در گوگل

آیا معنی Aga مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )