برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Agrope

Agrope را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
قید)
حین نوازش، حین دستمالی کردن، با نوازش یا دستمالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Agrope مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )