برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1291 100 1

Aim at

معنی کلمه Aim at به انگلیسی

aim at
• direct towards; mean by, intend by
take aim at
• have a purpose, aim at a target

Aim at را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علی کریمی
معطوف به
نعیمه
نشانه گرفتن,هدف قرار دادن
عاطفه انارکی
هدف گیری کردن و تمرکز بر روی
EX:the magazine is aim at teenager
تمرکز مجله بر روی جوانان است
الی حسینی وند
متمرکزبر...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Aim at مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )