برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1291 100 1

Alfalfa

/ˌælˈfælfə/ /ælˈfælfə/

معنی: یونجه
معانی دیگر: (گیاه شناسی ـ از ریشه ی عربی: الفشفشه) یونجه (medicago sativa)

بررسی کلمه Alfalfa

اسم ( noun )
• : تعریف: a legume with purple flowers that is grown widely as forage for cattle and horses.

- We'll plant alfalfa in that field next year.
[ترجمه ترگمان] ما سال آینده یونجه را در این زمینه کشت خواهیم کرد
[ترجمه گوگل] ما یونجه را در این زمینه در سال آینده تولید خواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The horse calmed down when it smelled the bucket of oats and alfalfa.
[ترجمه ترگمان] وقتی بوی جو جو و جو را استشمام کرد، اسب آرام گرفت
[ترجمه گوگل] اسب وقتی که سطل از جو و یونجه را می پوشد آرام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Alfalfa در جمله های نمونه

1. Green manure crops such as alfalfa and mustard are widely used in organic gardening.
[ترجمه ترگمان]محصولات کشاورزی سبز مانند یونجه و خردل به طور گسترده در باغبانی آلی به کار می‌روند
[ترجمه گوگل]محصولات کود سبز مانند یونجه و خردل به طور گسترده ای در باغبانی ارگانیک استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The alfalfa plant is widely used as animal fodder.
[ترجمه ترگمان]گیاه یونجه به طور گسترده به عنوان علوفه حیوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]گیاه یونجه به طور گسترده ای به عنوان خوراک حیوان مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Alfalfa, apples, cabbages, and onions are widely grown.
[ترجمه ترگمان]سیب، سیب، کلم و پیاز به طور گسترده رشد می‌کنند
[ترجمه گوگل]یونجه، سیب، کلم، و پیاز به طور گسترده ای رشد می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Beavers were making new dams in alfalfa fields.
[ترجمه ترگمان]سگ‌های آبی در مزارع یونجه سده‌ای جدید ایجاد می‌کنند
[ترجمه گوگل]خروس ها سدهای جدیدی را در ...

مترادف Alfalfa

یونجه (اسم)
alfalfa , lucerne , fettle

معنی Alfalfa در دیکشنری تخصصی

alfalfa
[علوم دامی] یونجه Medica sativa
[زمین شناسی] یونجه گیاهی دارای ریشه های دراز و شاخ های فراوان که برای علوفه دام بکار میرود .

معنی کلمه Alfalfa به انگلیسی

alfalfa
• leguminous plant grown to feed livestock, lucern
• alfalfa is a plant that is used for feeding farm animals. the shoots that develop from its seeds are sometimes eaten as a vegetable.

Alfalfa را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
یکی از گیاهان شاخص در اندازه گیری تبخیر-تعرق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی alfalfa
کلمه : alfalfa
املای فارسی : الفلفا
اشتباه تایپی : شمبشمبش
عکس alfalfa : در گوگل

آیا معنی Alfalfa مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )