برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1149 100 1

Allowances

معنی Allowances در دیکشنری تخصصی

allowances
[ریاضیات] فوق العاده ی حقوق، بیکاری های مجاز
[حسابداری] ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات
[حسابداری] برگشت از خرید و تخفیفات
[حسابداری] برگشت از فروش و تخفیفات

Allowances را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مقداد سلمانپور
هزینه های فوق العاده
Contingency را ببینید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Allowances مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )