برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1339 100 1

Alluvial Deposits

معنی Alluvial Deposits در دیکشنری تخصصی

Alluvial Deposits
[آب و خاک] نهشته های آبرفتی

Alluvial Deposits را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m
کانسارهای آبرفتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Alluvial Deposits مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )