انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1014 100 1

Although

تلفظ although
تلفظ although به آمریکایی/ˌɒlˈðoʊ/ تلفظ although به انگلیسی/ɔːlˈðəʊ/

معنی: اگر چه، هر چند، گرچه، بااینکه
معانی دیگر: با وجود آنکه (در امریکا altho هم می نویسند)

بررسی کلمه Although

حرف ربط ( conjunction )
• : تعریف: in spite of the fact that; even though; though.

واژه Although در جمله های نمونه

1. although he was tired he went to see his mother
ترجمه با آنکه خسته بود به دیدار مادرش رفت.

2. although i am old, hold me tight in your arms one night. . .
ترجمه گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر. . .

3. although i am old, hold me tightly in your arms for one night. . .
ترجمه گرچه پیرم تو شبی سخت در آغوشم گیر. . .

4. although insulted, she refrained from answering
ترجمه با آنکه مورد توهین قرار گرفته بود از پاسخ دادن خودداری کرد.

5. mehri kept her coat on, although it was very hot
ترجمه مهری کت خود را درنیاورد هرچند که هوا خیلی گرم بود.

6. they take after their father, although they are not tall as he is
ترجمه آنها به پدرشان رفته‌اند گو آنکه به قد بلندی او نیستند.

7. Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر چه دنیا پر از رنج است، اما پر از غلبه بر آن است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر چه جهان پر از رنج است، اما از غلبه بر آن نیز پر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Although it rains, throw not away your watering pot.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر چه باران می‌بارد، pot را دور نکنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر چه باران می آید، گلدان آبی خود را دور نیندازید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. No man knows when he shall die, although he knows he must die.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ‌کس نمی‌داند که چه وقت خواهد مرد، هرچند که می‌داند که باید بمیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ کس نمی داند زمانی که او باید بمیرد، اگر چه می داند او باید بمیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Although I poured it carefully, I still managed to spill some.
ترجمه کاربر [ترجمه Yal] با اینکه من آن را به دقت جاری کردم ،هنوز چند قطره با کنترل و اداره ی من ریخت
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با وجود اینکه من آن را با دقت تمام کردم، هنوز سعی کردم مقداری از آن‌ها را بیرون بکشم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگرچه من آن را به دقت ریختم، من هنوز موفق به تجزیه برخی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. I like her, although I could cheerfully throttle her at times .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من از او خوشم می‌آید، اگر چه می‌توانستم گاهی با خوشحالی او را خفه کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من او را دوست دارم، هر چند من می توانم او را در زمان های گاه و بیگاه او را تشویق کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Although there is no overt hostility, black and white students do not mix much.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگرچه دشمنی آشکار وجود ندارد، اما دانش آموزان سیاه‌پوست و سفید خیلی هم با هم ترکیب نمی‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گرچه هیچ خصایص آشکاری وجود ندارد، دانش آموزان سیاه و سفید بسیار مخلوط نمی شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. He went through with his plan although all his friends advised him to abandon it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این که همه دوستانش به او توصیه می‌کردند که آن را رها کند، نقشه خود را پیش کشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او با طرحش ادامه داد اگر چه تمام دوستانش او را توصیه کردند که از آن رها شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Although she is very poor, she has not lost her dignity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر چه او خیلی فقیر است، وقار خود را از دست نداده است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگرچه او بسیار فقیر است، او شأن خود را از دست نداده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Although we still depict nostalgic snow scenes on Christmas cards, winters are now very much warmer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگرچه ما هنوز صحنه‌های برفی را در کارت‌های کریسمس به تصویر می‌کشیم، اما در حال حاضر بسیار گرم‌تر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگرچه هنوز صحنه های برف نزولی بر روی کارت کریسمس را نشان می دهیم، زمستان هم اکنون بسیار گرم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

16. They are generous although they are poor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها هر چند فقیر هستند، سخاوتمند هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها سخاوتمند هستند، گرچه فقیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

17. Although officially a dependent territory the island is effectively autonomous.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگرچه این جزیره به طور رسمی وابسته به این جزیره است، اما به طور موثر خود مختار است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گرچه رسما یک سرزمین وابسته به جزیره است، به طور مؤثری مستقل است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Although

اگر چه (حرف ربط)
albeit , although , though , however , howbeit
هر چند (حرف ربط)
although , however , howbeit , howsoever
گرچه (حرف ربط)
although , though
بااینکه (حرف ربط)
although

معنی Although در دیکشنری تخصصی

although
[فوتبال] اگرچه
[ریاضیات] با آن که، هر چند، با این که

معنی کلمه Although به انگلیسی

although
• despite the fact that, in spite of the fact that
• you use although to introduce a subordinate clause which contains a statement that makes the main clause seem surprising or contradictory.
• although also introduces a subordinate clause, often containing `not', that modifies the main clause and corrects a wrong impression that someone might get from it.

Although را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Although

Dictionary ١٥:١٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٢
به هر حال
|

E ١٧:١٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦
اگرچه
|

مرجان میری لواسانی ١٢:٢٧ - ١٣٩٧/١٠/١١
البته
اما
با این که
ولی
درحالی که
|

Mostafa110ali@gmail.com ١٥:١٤ - ١٣٩٧/١٠/١٩
به هر حال، در هر صورت
|

ریحانه ١٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٤/١١
هرچند
|

مهدی صباغ ١٩:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣
علیرغم اینکه
با اینکه
با وجود اینکه
هرچند
|

پیشنهاد شما درباره معنی Althoughنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی although
کلمه : although
املای فارسی : التهوق
اشتباه تایپی : شمفاخعلا
عکس although : در گوگل


آیا معنی Although مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )