برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1323 100 1

Although

/ˌɒlˈðoʊ/ /ɔːlˈðəʊ/

معنی: اگر چه، هر چند، گرچه، بااینکه
معانی دیگر: با وجود آنکه (در امریکا altho هم می نویسند)

بررسی کلمه Although

حرف ربط ( conjunction )
• : تعریف: in spite of the fact that; even though; though.

واژه Although در جمله های نمونه

1. although he was tired he went to see his mother
با آنکه خسته بود به دیدار مادرش رفت.

2. although i am old, hold me tight in your arms one night. . .
گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر. . .

3. although i am old, hold me tightly in your arms for one night. . .
گرچه پیرم تو شبی سخت در آغوشم گیر. . .

4. although insulted, she refrained from answering
با آنکه مورد توهین قرار گرفته بود از پاسخ دادن خودداری کرد.

5. mehri kept her coat on, although it was very hot
مهری کت خود را درنیاورد هرچند که هوا خیلی گرم بود.

6. they take after their father, although they are not tall as he is
آنها به پدرشان رفته‌اند گو آنکه به قد بلندی او نیستند.

7. Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.
[ترجمه ترگمان]اگر چه دنیا پر از رنج است، اما پر از غلبه بر آن است
[ترجمه گوگل]اگر چه جهان پر از رنج است، اما از غلبه بر آن نیز پر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Although it rains, throw not away your watering pot.
[ترجمه ترگمان]اگر چه باران می‌بارد، pot را دور نکنید
[ترجمه گوگل] ...

مترادف Although

اگر چه (حرف ربط)
albeit , although , though , however , howbeit
هر چند (حرف ربط)
although , however , howbeit , howsoever
گرچه (حرف ربط)
although , though
بااینکه (حرف ربط)
although

معنی Although در دیکشنری تخصصی

although
[فوتبال] اگرچه
[ریاضیات] با آن که، هر چند، با این که

معنی کلمه Although به انگلیسی

although
• despite the fact that, in spite of the fact that
• you use although to introduce a subordinate clause which contains a statement that makes the main clause seem surprising or contradictory.
• although also introduces a subordinate clause, often containing `not', that modifies the main clause and corrects a wrong impression that someone might get from it.

Although را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
به هر حال
E
اگرچه
مرجان میری لواسانی
البته
اما
با این که
ولی
درحالی که
jahanaks.blog.ir
به هر حال، در هر صورت
ریحانه
هرچند
مهدی صباغ
علیرغم اینکه
با اینکه
با وجود اینکه
هرچند
Saba
اگرچه
سعید ترابی
با این وجود
مریم ح 😃😂
اگرچه. Eventhough, though
Vida
از آنجایی که
Nioosha
But
ولی
مثال:: We Have Got a TV Although we don't watch it much
ما تلویزیون داریم (ولی) زیاد تماشا نمی کنیم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی although
کلمه : although
املای فارسی : التهوق
اشتباه تایپی : شمفاخعلا
عکس although : در گوگل

آیا معنی Although مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )