برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Altocumulus clouds

Altocumulus clouds را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
ابرهای آلتوکومولوس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Altocumulus clouds مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )