برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

Anabolism


(تنکردشناسی) سوخت و ساخت بافت ساز، آنابولیسم، فراگوهرش (تبدیل خوراک به بافت در جانداران و گیاهان - مقایسه شود با: catabolism)

بررسی کلمه Anabolism

اسم ( noun )
مشتقات: anabolic (adj.)
• : تعریف: the process in living organisms by which complex structures are synthesized from simple ones, as body tissues from food.

واژه Anabolism در جمله های نمونه

1. Result: Stimulates muscle protein anabolism, which maximizes muscle growth that occurs after exercise, by enhancing muscle building and lean tissue mass.
[ترجمه ترگمان]نتیجه: پروتیین ماهیچه‌ای stimulates anabolism، که رشد ماهیچه را بعد از ورزش به حداکثر می‌رساند، با افزایش تولید ماهیچه و تود بافتی باریک
[ترجمه گوگل]نتیجه: آنابولیسم پروتئین عضلانی را تحریک می کند که باعث افزایش رشد عضلات پس از ورزش می شود، با افزایش ساختار عضلانی و جرم بافت نرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Higher alcohols anabolism and degradation metabolism during beer brewing, is the main by - product of yeast fermentation.
[ترجمه ترگمان]الکل‌های بالاتر anabolism و متابولیسم degradation در طول brewing آبجو، محصول اصلی تخمیر مخمر است
[ترجمه گوگل]آنابولیسم بالای آلکیل ها و متابولیسم تخریب در هنگام دمیدن آبجو، اصلی ترین محصول محصول تخمیر مخمر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A continuously open wound inhibits anabolism.
[ترجمه ترگمان]یک زخم پیوسته باز مانع از anabolism می‌شود
[ترجمه گوگل]یک زخم به طور دائمی بازدارنده آنابولیسم را مهار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی Anabolism در دیکشنری تخصصی

anabolism
[صنایع غذایی] آنابولیسم : مرحله ای که در آن عملیات سازندگی صورت میگیرد.
[بهداشت] فراساخت - آنابولیسم
[خاک شناسی] زیست سازی

معنی کلمه Anabolism به انگلیسی

anabolism
• synthesis of simple matter into more complex substances, process by which food is transformed into tissue (in plants and animals)

Anabolism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
ساختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anabolism
کلمه : anabolism
املای فارسی : آنابولیسم
اشتباه تایپی : شدشذخمهسئ
عکس anabolism : در گوگل

آیا معنی Anabolism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )