برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1286 100 1

Answerphone

معنی کلمه Answerphone به انگلیسی

answerphone
• answering maching, mechanical device which records telephone messages

Answerphone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
(در بریتانیا) پیامگیر تلفن

(در آمریکا = answering machine)
amirmohammad
پیغامگیر ، نوعی تلفن است که صدای فرد تماس گیرنده را در موقع جواب ندادن ضبط می نماید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Answerphone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )