برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Area Nomination

Area Nomination را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
معرفی یا پیشنهاد کردن یک منطقه مشخص جهت اکتشاف.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Area Nomination مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )