برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1306 100 1

Asphalt | bitumen | bitumen

معنی Asphalt | bitumen | bitumen در دیکشنری تخصصی

Asphalt | bitumen | bitumen
[زمین شناسی] آسفالت ، قیر آسفالت ها هیدروکربن های بسیار سنگین چند حلقه ای هستند که حاوی مقداری گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و فلزاتی چون سدیم، کلسیم، آهن، نیکل و وانادیوم (vanadium)می باشند. چون نمی توان این مواد را از طریق تقطیر از سایر هیدروکربن ها جدا کرد، از روش استخراج با حلال استفاده می شود. در این روش می توانمواد آسفالتی را توسط هیدروکربن های سبک مایع شده از پروپان تا هپتان (heptane)رسوب داد و از برش روغنی جدا کرد اتان(ethane) نه تنها آسفالت را رسوب می دهد بلکه بخش مهمی از روغن را نیز به همراه آسفالت رسوب می دهد، بالعکس بوتان و پنتان(pentane) و هگزان(hexane) آسفالت را به اندازة کافی رسوب نمی دهند. پروپان از نظر رسوب مواد آسفالتی وضعیت بهینه دارد و به همین جهت در واحد آسفالت گیری مورد استفاده قرار می گیرد. از خصوصیات پروپان آن است که در بالاتر از40°c برعکس سایر حلال ها عمل می کند به این صورت که افزایش دما قدرت حلالیت آن را نسبت به روغن کاهش می دهد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Asphalt | bitumen | bitumen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )