برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
At - the - ready

At the ready

At the ready را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
( تفنگ )آماده تیر اندازی ،(سرباز )در حالت آماده باش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی At the ready مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )