برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Averaged

Averaged را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
متوسط گیری شده
فریبا واحدی
معدل گیری
فریبا واحدی
معدل گیری کردن
گلی افجه
گذشته average
معدل
متوسط
میانگین
حد وسط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Averaged مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )