برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

a Pool of Ready Talents

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مخزنی از استعدادهای آماده به خدمت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a Pool of Ready Talents مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )