انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 716 100 1

a bad lot

تلفظ a bad lot
تلفظ a bad lot به آمریکایی تلفظ a bad lot به انگلیسی

آدم بیشرف، یا شریر

واژه a bad lot در جمله های نمونه

1. He's not a bad lot - just a bit wild.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او خیلی بد نیست - فقط کمی وحشی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. He was a bad lot and it was just one of those things.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او خیلی بد بود و تنها یکی از این موارد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. always a bad lot.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همیشه خیلی بد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The city's school system, among the worst of a bad lot through the state, is full of squabbling.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیستم مدرسه شهر، در میان بدترین حالت ها از طریق دولت، پر از مشاجره است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. He's got a bad lot, to be struck by such calamities.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او خیلی بد است که از چنین فاجعه ای رنج می برد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. He was not such a bad lot as to round on his comrades - in - arms .
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او چنین بسیار بدی نداشت، زیرا در مورد رفقای خود - در داخل اسلحه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. He seems the best out of a bad lot!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به نظر می رسد بهترین از یک بد است!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. He is a bad lot in business.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در کسب و کار بسیار بد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. They're a bad lot.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها خیلی بد هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Always a bad lot.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همیشه خیلی بد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. If so, San Diego was among the worst of a bad lot.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر چنین است، سن دیگو در میان بدترین بدبختی ها بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. I'd advise you not to associate with him, he's a bad lot.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من توصیه می کنم که با او ارتباط نداشته باشید، او خیلی بد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه a bad lot به انگلیسی

a bad lot
• group of misfits; bad or wicked person (slang)

a bad lot را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی a bad lotنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی a bad lot
کلمه : a bad lot
املای فارسی : ا بد لوط
اشتباه تایپی : ش ذشی مخف
عکس a bad lot : در گوگل


آیا معنی a bad lot مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )