انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 704 100 1

a fly in the ointment

تلفظ a fly in the ointment
تلفظ a fly in the ointment به آمریکایی تلفظ a fly in the ointment به انگلیسی

پرواز در پماد

واژه a fly in the ointment در جمله های نمونه

1. There had to be a snag, of course, a fly in the ointment.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطمئنا یک پرواز در پماد باید وجود داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. You might sigh: "It's a fly in the ointment ah!"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما ممکن است بخندید: 'این پرواز در پماد آه!'
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. He finds the place wonderful but there is a fly in the ointment: it is too far from the town.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او جای شگفت انگیزی پیدا می کند، اما در پماد آن بسیار دور از شهر وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. I like that house. But there's a fly in the ointment: I have to commute so far to work.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من این خانه را دوست دارم اما پرواز در پماد من تا به حال رفت و آمد تا به حال به کار وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. I like the house, but there's a fly in the ointment: I have to commute so far to work.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من خانه را دوست دارم، اما پرواز در پماد من باید تا به حال رفت و آمد به کار
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Another hotel seems to be a fly in the ointment, blocking part of the beautiful ocean view.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هتل دیگری به نظر می رسد پرواز در پماد، مسدود کردن بخشی از منظره اقیانوس زیبا
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. It didn't take long before we discovered a fly in the ointment, however.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این وجود طولانی نیست که ما در پماد کشف کردیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. We were having a picnic, when suddenly there came a downpour, which was rather a fly in the ointment.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما یک پیک نیک داشتیم، وقتی ناگهان یک باران افتاد، که به جای یک پرواز در پماد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Mobile phones are quite popular nowadays, but they ring at any time in the public areas. It is a fly in the ointment.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تلفن های همراه در حال حاضر بسیار محبوب هستند، اما آنها در هر زمان در مناطق عمومی حلقه می کنند این یک پرواز در پماد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Variety is the world, the existence of any national culture have their characteristics, although a fly in the ointment, but certainly better than defects.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تنوع جهان است، وجود هر فرهنگ ملی ویژگی های خود را، اگر چه پرواز در پماد، اما قطعا بهتر از نقص است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Although they look beautiful, but the intentions of view, always feel a fly in the ointment.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر چه آنها زیبا هستند، اما اهداف دید، همیشه احساس پرواز در پماد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه a fly in the ointment به انگلیسی

a fly in the ointment
• (slang) detracting element; inconvenience that take away from the usefulness of something; drawback

a fly in the ointment را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی a fly in the ointment

Betty ١٥:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/٠٧
موی دماغ شدن
|

پیشنهاد شما درباره معنی a fly in the ointmentنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی a fly in the ointment
کلمه : a fly in the ointment
املای فارسی : ا فلای این تاه اینتمنت
اشتباه تایپی : ش بمغ هد فاث خهدفئثدف
عکس a fly in the ointment : در گوگل


آیا معنی a fly in the ointment مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )