برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
little - more - or - less - than

a little more or less than

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Lee shin hye
Around
گلی افجه
کم و بیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a little more or less than مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )