برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
lump - in - the - throat

a lump in the throat

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a lump in the throat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )