انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 707 100 1

a month of sundays

تلفظ a month of sundays
تلفظ a month of sundays به آمریکایی تلفظ a month of sundays به انگلیسی

واژه a month of sundays در جمله های نمونه

1. It will take us a month of Sundays to finish the task.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک روز از یکشنبه یک ساعت طول می کشد تا کار را تمام کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. He's never going to get that finished in a month of Sundays!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او هرگز در یک ماه از یکشنبه ها این کار را انجام نمی دهد!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. I've not seen her for/in a month of Sundays.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من او را برای / در یک ماه از یکشنبه دیده ام
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. You won't find it, not in a month of Sundays.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما آن را پیدا نخواهید کرد، نه یک ماه از یکشنبه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. B : I consider it will get me a month of Sundays to finish.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]B من در نظر دارم آن را یک ماه از یکشنبه به پایان برساند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Maria will never pass her driving test in a month of Sundays.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ماریا یک آزمون مدرک رانندگی را در یک ماه از یکشنبه انجام خواهد داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Don't be a month of Sundays about it.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یکشنبه ماه یکشنبه در مورد آن نباشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. I haven't played peng - pang in a month of Sundays.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من یکشنبه از یکشنبه پنگ ندیدم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. I have not seen him for a month of Sundays.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من او را برای یک ماه از یکشنبه دیده ام
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. I have not heard from her for a month of Sundays.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من از یکشنبه یکشنبه از او خواسته ام
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. I haven't seen you in a month of Sundays!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من شما را در یک ماه از یکشنبه ها دیده ام!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Eg : It will take me a month of Sundays to get this garden tidy.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان مثال یک روز از یکشنبه از من می خواهم تا این باغ درست شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. You won't find someone to do that job in a month of Sundays.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما یک نفر را برای انجام این کار در یک ماه از یکشنبه پیدا نخواهید کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. It'seemed to her that she had not heard from him for a month of Sundays.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برایش عجیب بود که او از یکشنبه از یکشنبه از او شنیده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Last night was the most enjoyable time I've had in a month of Sundays.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شب گذشته لذت بخشترین زمان من در یک ماه از یکشنبه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه a month of sundays به انگلیسی

a month of sundays
• very long time, indefinitely long period of time (informal)

a month of sundays را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی a month of sundaysنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگرآیا معنی a month of sundays مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )