انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 715 100 1

a number of

تلفظ a number of
تلفظ a number of به آمریکایی تلفظ a number of به انگلیسی

چند، چندین، تعدادی

واژه a number of در جمله های نمونه

1. I got a number of suppliers to quote me their best prices.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من تعدادی از تامین کنندگان را برای به دست آوردن بهترین قیمت خود را
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. These plants produce a number of thin roots.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این گیاهان تعدادی ریشه های نازک تولید می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. A number of people have been employed to deal with the backlog of work.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تعدادی از مردم برای مقابله با عقب ماندگی کار کرده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The swindlers had roped into a number of gullible persons.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کلاهبرداران به تعدادی از افراد آرامش بخش رفته بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The crisis has led to the closure of a number of non-essential government services.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بحران منجر به بسته شدن تعدادی از خدمات دولتی غیر ضروری شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. A number of unruly youth ganged up and terrorized the district.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تعدادی از جوانان بی دست و پا شکسته و وحشت زده منطقه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Police say a number of forged banknotes are in circulation.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پولیس می گویند تعدادی از اسکناس های جعلی در حال گردش هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. A number of potential buyers have expressed interest in the company.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تعدادی از خریداران بالقوه ابراز علاقه به شرکت کرده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. A number of promising discoveries had also been made and were now being proved up.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تعدادی از اکتشافات امیدوار کننده نیز صورت گرفته است و اکنون ثابت شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The pressure group has won a number of concessions on environmental policy.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گروه فشار تعدادی از امتیازات در زمینه سیاست های زیست محیطی را به دست آورده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. (Clearance of the site required the removal of a number of trees.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل](پاکسازی سایت نیاز به حذف تعدادی از درختان
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. (He was carrying a number of files under his arm .
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل](او چندین فایل را تحت بازوی خود حمل کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. (He made a number of rude remarks about the food.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل](او تعدادی از اظهارات بی ادبانه در مورد غذا را ساخته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. (The speaker can extemporize on any of a number of subjects.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل](سخنران می تواند بر روی هر یک از تعدادی از موضوعات extemporize
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. (There are a number of different points of view on this issue.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل](تعدادی از دیدگاه های مختلف در مورد این موضوع وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی عبارات مرتبط با a number of به فارسی

چندبار، چندین بار

معنی کلمه a number of به انگلیسی

a number of
• several, numerous, many

a number of را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی a number ofنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a number of
کلمه : a number of
املای فارسی : ا نامبر اوف
اشتباه تایپی : ش دعئذثق خب
عکس a number of : در گوگل


آیا معنی a number of مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )