برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

a piece of cake


(خودمانی) راحت و آسان، مثل آب خوردن، کار آسان و خوشایند، آب خوردن

واژه a piece of cake در جمله های نمونه

1. It was a piece of cake.
[ترجمه مهدی] مثل آب خوردن بود.
|
[ترجمه ترگمان] یه تیکه کیک بود
[ترجمه گوگل]این یک تکه کیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Once I've done that, it's a piece of cake.
[ترجمه کوثر] ی بار که انجامش دادم مثل آب خوردن بود
|
[ترجمه ترگمان]وقتی این کار را کردم، یک تکه کیک است
[ترجمه گوگل]هنگامی که من آن را انجام داده ام، یک قطعه کیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The exam paper was a piece of cake.
[ترجمه ترگمان]کاغذ امتحان یک تکه کیک بود
[ترجمه گوگل]کاغذ امتحان یک تکه کیک بود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه a piece of cake به انگلیسی

it's a piece of cake
• (slang) it is very easy (e.g.: "my friend said that the test was hard but i found it was a piece of cake")

a piece of cake را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارینا
مثل اب خوردن است
مریم شریفی
خیلی آسان (مثل آب خوردن)
جلال نجاریزدی
SYN
duck soup
مثل آب خوردن
بی بهار
خوراکمه><
فرزام زمانی
متراف با =مثل آبِ خوردنه،خیلی آسونه،خوراکمه،خیلی راحته.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a piece of cake
کلمه : a piece of cake
املای فارسی : ا پیس اوف کیک
اشتباه تایپی : ش حهثزث خب زشنث
عکس a piece of cake : در گوگل

آیا معنی a piece of cake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )