انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 660 100 1

ab initio

تلفظ ab initio
تلفظ ab initio به آمریکایی/ˈæbˌɪˈnɪtioʊ/ تلفظ ab initio به انگلیسی/ˈæbˌɪˈnɪtiəʊ/

معنی: از اغاز
معانی دیگر: (لاتین) از آغاز، از ابتدا، از اول

واژه ab initio در جمله های نمونه

1. Ab initio is a subject taken from scratch with no prior knowledge, and this often appeals to mature students.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Ab initio موضوعی است که از ابتدا بدون هیچ گونه دانش قبلی گرفته شده است و اغلب به دانش آموزان بالغ دعوت شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Ab initio calculations have been performed for both the neutral form and zwitterion of imidazol1ylacetic acid in the gas phase and in aqueous solution(using SCRF model).
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]محاسبات اولیه ابتدا برای هر دو شکل خنثی و زویتیرین ایزادین ایزادین ایزوالکتریک در فاز گاز و محلول آبی (با استفاده از مدل SCRF) انجام شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Ab initio HF/6 31G calculations have been performed for the rearrangement mechanism of 2 shift in lithium allyl vinyl ether.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]محاسبات اولیه HF / 6 31G برای مکانیزم بازآرایی 2 تغییر در لیتیم آللییل وینیل اتر انجام شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. These four parameters, and b are calculated by ab initio method in this paper.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این چهار پارامتر و b با روش ab initio در این مقاله محاسبه می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The agreement was declared void ab initio.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این توافقنامه از ابتدا تاکنون لغو شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The ab initio calculations have been performed on the reaction paths of 1- and 2-dehydrogenation of methylamine by the Intrinsic Reaction Coordinate (IRC) method.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]محاسبات اولیه اولیه بر روی مسیرهای واکنش 1، 1- و 1، 2-dehydrogenation متيلین با روش هماهنگی درونی (IRC) انجام شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The later one, named as ab initio prediction method, can forecast the recognition sequence independently.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یکی از آنها که به عنوان اولین روش پیش بینی اولیه نامیده می شود، می تواند توالی تشخیص را به طور مستقل پیش بینی کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. This paper discusses the quantum chemistry ab initio calculation method and some semi-empirical calculation methods frequently used on the electronic structure.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این مقاله روش محاسبه اولیه کوانتومی شیمیایی و برخی روش های محاسبه نیمه تجربی اغلب در ساختار الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. We assume that the sex of the lion is ab initio _ indeterminate.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما فرض می کنیم که جنسیت شیر ​​از ابتدا تا انتها نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The anisotropy which is neglected in CFT calculations is considered in ab initio ones.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ناهمسانگردی که در محاسبات CFT نادیده گرفته می شود در ابتدای آن در نظر گرفته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. We review the self-assembly of functional molecules on metal substrates based on density functional theory using ab initio calculations and ultrahigh vacuum molecular beam epitaxy technique.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما خودمراقبتی مولکول های عملکردی را بر روی زمینه های فلزی بر اساس تئوری کارکرد چگالی با استفاده از محاسبات اولیه و روش اپتیکاسیون مولکولی پرتو خلاء فوق العاده بررسی می کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The third part analyzes the genome structure of Arabidopsis thaliana and develops an ab initio eukaryotic gene recognition program.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بخش سوم، ساختار ژنوم Arabidopsis thaliana را تجزیه و تحلیل می کند و یک برنامه تشخیص ژن یوکاریوتی ab initio را توسعه می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The asymmetric reduction mechanism of p - methylcyclohexanone by sodium borohydride was investigated with ab initio calculations.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مکانیسم کاهش نامتقارن p - methylcyclohexanone توسط بورو هیدرید سدیم با استفاده از محاسبات اولیه اولیه مورد بررسی قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. An invalid or canceled contract is not legally binding ab initio.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قرارداد غیرقانونی یا لغو شده از لحاظ قانونی اجباری نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف ab initio

از اغاز (قید)
ab initio

معنی ab initio در دیکشنری تخصصی

ab initio
[حقوق] از ابتدا، از آغاز، ابتدا به ساکن
[ریاضیات] از ابتدا، از آغاز

معنی کلمه ab initio به انگلیسی

ab initio
• from the beginning (latin)
void ab initio
• lacked validity from the start, is not obligatory

پیشنهاد کاربران درباره معنی ab initio

حسین اثناعشری ١٩:١١ - ١٣٩٦/٠٦/٠٢
ابتدا به ساکن
|

احمد فریدنیا ١٣:٠٢ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠
اصول پایه
|

پیشنهاد شما درباره معنی ab initioنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ab initio
کلمه : ab initio
املای فارسی : آب اینیتیو
اشتباه تایپی : شذ هدهفهخ
عکس ab initio : در گوگل


آیا معنی ab initio مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )