انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 924 100 1

واژه abettor در جمله های نمونه

1. The issue regards to the nature of the abettor is the relationship between the abettors and the executants, which occupies the foundational status of the theory of abettor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مساله مربوط به ماهیت of، رابطه بین the و the است، که وضعیت اساسی نظریه of را اشغال می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسئله مربوط به ماهیت فرقه گرایان رابطه بین فرماندهان و فرماندهان است که وضعیت پایه و اساس تئوری حامی فرقه را اشغال می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Ellen R. Sauerbrey, an abettor abstruseary of state, told agents on Wednesday that the antiterrorism provisions had praccidented the United States from reclearing 500 Burmese this fiscal year.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الن آر Sauerbrey، an abettor از دولت، روز چهارشنبه به ماموران گفت که مفاد ضد تروریستی ایالات‌متحده را از reclearing ۵۰۰ برمه در سال مالی جاری توقیف کرده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الن R Sauerbrey، یکی از کارفرمایان حامی دولت، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مقررات ضد تروریستی ایالات متحده از سال مالی مالیات بر ارزش افزوده بیش از 500 برمه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The abettor theory is one important part of the common crime theory. The study to the abettor crime has important academic value and judicial practice signification.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نظریه abettor یکی از بخش‌های مهم نظریه جرم است این مطالعه در مورد جرم abettor دارای ارزش آکادمیک مهم و signification رویه قضایی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تئوری حامی یکی از بخشهای مهم نظریه جرم مشترک است مطالعه به جنایات حامی جنبش ارزش های علمی مهم و معنی عمل قضایی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Difference between attempted crime of an abettor and attempted crime of a single criminal is obvious, and it also differs from attempted crime of executor in a joint crime.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تفاوت بین اقدام به جرم سازمان‌یافته و اقدام به جرم یک مجرم شناخته شده‌است و همچنین با اقدام به جرم وصی در یک جنایت مشترک تفاوت دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تفاوت بین تلاش برای جرم و جنایت یک متهم و تلاش برای جرم یک جنایت تنها واضح است، و همچنین از اقدام به جرم اجاحم اجباری در جرم مشترک متفاوت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. There is no existence of one-side abettor in practice and it can be punished directly as abettor prescribed in law.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ موجودیت یک طرفه در عمل وجود ندارد و می‌تواند به طور مستقیم به عنوان abettor که در قانون تجویز می‌شود، مجازات شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در عمل هیچ یک از طرفداران یک طرف وجود ندارد و می تواند به طور مستقیم به عنوان متهم در قانون مجازات شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. And it is inadvisable to criminate the abettor separately by the aspect of legislation and judicature.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و عاقلانه نیست که قانون گذاری را به طور جداگانه با جنبه‌های قانونگذاری و judicature به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و از نظر جنبه های قانونگذاری و قضائیه، به طور جداگانه جنایتکار را به رسمیت نمی شناسد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Abettor is not only with serious social harm, but also a hard issue in the whole theory of criminal law .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]abettor نه تنها آسیب جدی اجتماعی دارد بلکه یک مساله سخت در کل نظریه قانون جزا است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Abettor نه تنها با آسیب جدی اجتماعی، بلکه یک مسئله سخت در کل نظریه قانون کیفری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. We should judge relation about abettor and the surplus behavior of perpetrator in joint offence refers on the basis of different conditions.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما باید درباره abettor و رفتار مازاد فرد مجرم در جرم مشترک قضاوت کنیم و به مبنای شرایط مختلف اشاره کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما باید نسبت به فرمانبردار قضاوت کنیم و رفتار مازاد مرتکبین در جرایم مشترک بر اساس شرایط مختلف اشاره شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The abettor of our country has tri - nature: independency, dependency and unique nature. Independency is leading.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استقلال کشور ما دارای سه ماهیت است: استقلال، وابستگی و طبیعت منحصر به فرد independency رهبری می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سرپرست کشور ما مستقل از طبیعت، وابستگی و طبیعت منحصر به فرد است مستقل منجر می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. As for the abettor, only there is any overlapping between the abettor and the person who accepts the instigation, could it be judged as the attempted instigation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما در مورد the، هیچ گونه تداخلی بین the و فردی که تحریک را می‌پذیرد، می‌تواند به عنوان تحریک تحریک مورد قضاوت قرار گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همانطور که برای فرمانده، تنها تداخل بین مخالف و فردی که قناعت را قبول می کند، وجود دارد، آیا می توان آن را به عنوان تلاشی برای محکومیت قضاوت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The author thought that the joint negligence principal offender theory can be established, and the negligence abettor or the negligence assist offender is untenable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نویسنده فکر می‌کند که سهل‌انگاری مشترک می‌تواند ایجاد شود و سهل‌انگاری و یا سهل‌انگاری در کمک به مجرم، غیرقابل دفاع است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نویسنده فکر کرد که نظریه اصلی مظنون سهل انگاری مشترک می تواند برقرار شود، و حامی غفلت یا سهل انگاری به متخلف کمک می کند غیر قابل قبول است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Accordingly, it becomes difficult to explain the problems like the intention of an abettor, solicitation actions and targets in Internet solicitation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بر این اساس، توضیح مشکلاتی مانند قصد of، اعمال درخواست و اهداف در درخواست اینترنتی، دشوار می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بر این اساس، مشکلی مانند توضیح قصد، حامی و اقدامات درخواست در درخواست اینترنتی، دشوار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. To determine whether an organization criminal with a different division, an executive criminal, an abettor or an accessary is an accomplice or an executive beyond the limit, we must make. . .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای تعیین اینکه آیا یک سازمان جنایی با یک بخش متفاوت، یک جنایتکار اجرایی، یک جنایتکار، یا an یک همدست یا اجرایی فراتر از حد مجاز است، ما باید …
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای تعیین این که آیا سازمان مجرمان با بخش های مختلف، مجرمان اجرایی، حامی یا دست اندرکاران همدست یا مدیر اجرایی فراتر از حد است، ما باید انجام دهیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Meanwhile, some fresh changes have taken place in the act of abettor and auxiliary accomplice, due to the . . .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در همین حال، برخی تغییرات تازه در عمل of و همدست کمکی صورت‌گرفته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در همین حال، به دلیل تغییرات اخیر، تغییرات جدیدی در عمل مفسر و همدلی کمکی صورت گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Meanwhile, some fresh changes have taken place in the act of abettor and auxiliary accomplice, due to the frontier technology in the context of cyber space.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در همین حال، برخی تغییرات تازه در عمل of و همدست کمکی صورت‌گرفته است، به دلیل تکنولوژی مرزی در زمینه فضای سایبری
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در همین حال، به دلیل تکنولوژی مرزی در زمینه فضای سایبر، تغییرات تازه در عمل متولی و همدلی کمکی صورت گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی abettor در دیکشنری تخصصی

[حقوق] معاون جرم

معنی کلمه abettor به انگلیسی

abettor
• one who aids or encourages someone to do something (especially something illegal)

abettor را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی abettor

Yasrmd ١٠:٤٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٧
شریک جرم
|

پیشنهاد شما درباره معنی abettorنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی abettor مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )