انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 804 100 1

بررسی کلمه abolish

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: abolishes, abolishing, abolished
مشتقات: abolisher (n.), abolishment (n.)
(1) تعریف: to do away with; put a stop to; end.
مترادف: abrogate, annihilate, annul, cancel, end, invalidate, nullify, remove, repeal, rescind, retract, revoke, terminate, void
متضاد: create, establish, initiate, retain
مشابه: blot out, countermand, cut out, dissolve, extinguish, nol-pros, quash, reverse, supersede

- Compulsory military service has been abolished.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] خدمت اجباری نظامی لغو شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] خدمت اجباری نظامی لغو شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- They argued over whether the death penalty should be abolished.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] آن‌ها بحث کردند که آیا مجازات اعدام باید منسوخ شود یا خیر
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] آنها بحث کردند که مجازات اعدام باید لغو شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- The Slavery Abolition Act of 1833 abolished slavery in the British Empire.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] برده‌داری در برده‌داری در سال ۱۸۳۳ برده‌داری در امپراطوری بریتانیا را منسوخ کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] قانون لغو برده داری 1833 برده داری در امپراتوری بریتانیا را لغو کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: to take out of existence.
مترادف: annihilate, destroy, eliminate, end, eradicate, expunge, exterminate, extinguish, extirpate, obliterate, wipe out
متضاد: create, establish
مشابه: blot out, demolish, devastate, ravage, subvert, suppress

- Some wish to abolish the former leader's name from the history books.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] برخی می‌خواهند نام رهبر سابق را از کتاب‌های تاریخ حذف کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] بعضی مایلند نام اسم پیشین را از کتاب های تاریخی حذف کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه abolish در جمله های نمونه

1. The death penalty has recently been abolished in our state.
ترجمه اخیراً مجازات اعدام در ایالت ما مُلغی شده است

2. We abolished numerous laws which didn't serve any purpose in this decade.
ترجمه ما قوانین متعددی را که هیچ کاربردی در این دهه نداشت لغو کردیم

3. My school has abolished final exams altogether.
ترجمه مدرسه ام امتحانات آخر ترم را به کلی برچیده است

4. it is possible to unify the world and abolish war
ترجمه یکپارچه کردن جهان و بر اندازی جنگ امکان پذیر است.

5. Many teachers wish to abolish the cane.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بسیاری از آموزگاران آرزو دارند که این عصا را از بین ببرند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسیاری از معلمان مایل به لغو نیشکر هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Some MPs want to abolish the tax altogether.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی از اعضای پارلمان می‌خواهند کل مالیات را لغو کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برخی از نمایندگان مجلس می خواهند مالیات را به طور کامل لغو کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The government is planning to abolish subsidies to farmers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دولت در حال برنامه‌ریزی برای حذف یارانه‌ها به کشاورزان است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دولت قصد دارد یارانه های کشاورزان را لغو کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Do abolish this kind of bad evil.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این نوع شرارت بد رو از بین ببر
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نوع بد بد را از بین ببر
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The following year Parliament voted to abolish the death penalty for murder.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سال بعد پارلمان به لغو مجازات اعدام برای قتل رای داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پارلمان سال بعد رأی داد که مجازات اعدام برای قتل را لغو کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. It is better to begin abolishing serfdom from above than to wait for it to begin to abolish itself from below.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بهتر است نظام سرفداری را از بالا شروع کند تا اینکه منتظر بماند تا خود را از پایین منسوخ کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بهتر است شروع به از بین بردن سرپناه از بالا، منتظر بمانید تا خود را از زیر پاکسازی کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. We must abolish the green currency system and the MCAs altogether.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما باید سیستم ارز سبز و the را کاملا از بین ببریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما باید سیستم ارز سبز و MCA ها را به طور کامل از بین ببریم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The new contracts would also abolish the current 12-month redundancy notice.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قراردادهای جدید نیز اخطار افزونگی ۱۲ ماهه فعلی را لغو خواهند کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قراردادهای جدید همچنین اخطار 12 ماهه کار اضافی را لغو خواهند کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The solution is to abolish drug patents and publicly fund medical research, thus entirely removing the profit consideration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]راه‌حل این است که حق انحصار مواد مخدر را از بین برده و تحقیقات پزشکی را به طور عمومی تامین نماید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]راه حل این است که اختراع مواد مخدر را لغو و به طور عمومی تحقیقات پزشکی بپردازد، بنابراین به طور کامل از پرداخت سود جلوگیری می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. No. 17 198 proposed to abolish manslaughter by gross negligence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شماره ۱۷ ۱۹۸ برای حذف قتل غیر عمد با سهل‌انگاری فاحش پیشنهاد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شماره 17 198 پیشنهاد شده است که از بین بردن شکنجه وحشیانه به علت سهل انگاری شدید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Can you abolish the Department of Agriculture?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیا می‌توانید وزارت کشاورزی را از بین ببرید؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا می توانید بخش کشاورزی را لغو کنید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

16. We will abolish the poll tax Labour will abolish the poll tax immediately.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما از بین بردن مالیات رای دهندگان بلافاصله مالیات رای دهندگان را فورا حذف خواهیم کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما مالیات نظرسنجی را لغو خواهیم کرد کارگر مالیات نظرسنجی را بلافاصله حذف خواهد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

17. Abolish the present inheritance tax and make recipients pay on gifts above a certain band as income.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مالیات بر ارث حاضر را کاهش داده و دریافت کنندگان را وادار به پرداخت هدایا بر روی یک گروه خاص به عنوان درآمد می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مالیات ارث در حال حاضر را لغو کنید و دریافت کنندگان را به عنوان درآمد بالاتر از یک گروه خاص پرداخت کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف abolish

منسوخ کردن (فعل)
abolish , abrogate , annul
از میان بردن (فعل)
abolish , abrogate , wipe , shunt
بر انداختن (فعل)
abolish , overthrow , deracinate , destroy , exterminate , nullify , overturn , subvert
موقوف کردن (فعل)
stop , abolish , suppress , finish , put an end , suspend

معنی abolish در دیکشنری تخصصی

[حقوق] لغو کردن، نسخ کردن

معنی کلمه abolish به انگلیسی

abolish
• cancel, revoke
• if you abolish a system or practice, you put an end to it.
abolish a law
• get rid of a law

abolish را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی abolish

فاطمه فاطمه ٠٠:٢٣ - ١٣٩٦/٠٤/٢٣
پایان دادن
|

مهدی برکچی تبریزی ١٩:٣١ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢
تبعید کردن
|

سارا۸۳ ١٧:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥
نابود کردن
|

سارا۸۳ ١٧:٣٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥
Stop or end something by law
|

پیشنهاد شما درباره معنی abolishنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

نبی شیبانی > مستفیظ شدن
Aria > Find out
((Taha)) > sightseeing
الهه > triade
محمد زندیان > پیرسوک
Hjz > learn one's lesson
زرابی > diversionary war
سیدعلیرضافرهبد > Equestrianism

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی abolish
کلمه : abolish
املای فارسی : ابلیش
اشتباه تایپی : شذخمهسا
عکس abolish : در گوگل


آیا معنی abolish مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )