برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

above said


بالاگفته شده، مذکوردرفوق

above said را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی above said
کلمه : above said
املای فارسی : ابو سعید
اشتباه تایپی : شذخرث سشهی
عکس above said : در گوگل

آیا معنی above said مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )