برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1284 100 1

absorption wavemeter T absorption freauency meter

معنی absorption wavemeter T absorption freauency meter در دیکشنری تخصصی

absorption wavemeter T absorption freauency meter
[برق و الکترونیک] موج سنج جذبی ک بسامد سنج جذبی نوعی موج سنج که شامل مدار تنظیم شده مدرج و نشانگر تشدیداست با تزویج نوری موج سنج به منبع سیگنال و تنظیم آن به حالت تشدید بیشینه انرژی از منبع جذب میشود طول موج ناشناخته بسامد را میتوان روی صفحه تنظیم مدرج شده خواند در موج برها از مدار تشدید کاواکی استفاده میشود موج سنج جذبی یک لامپ و ضعیت تشدیدرا نشان میدهد

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی absorption wavemeter T absorption freauency meter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )