انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1073 100 1

academically

تلفظ academically
تلفظ academically به آمریکایی/ˌækəˈdemɪkəli/ تلفظ academically به انگلیسی/ˌækəˈdemɪkəli/

از دیدگاه دانشگاه، از نظر تحصیلی، شایسته ی دانشگاه یا فرهنگستان، فضل فروشانه، ادیبانه، ملا نقطی وار، چنانچه شایست ه انجمن دانش یافرهنگستانی باشد، ادبیانه

واژه academically در جمله های نمونه

1. he is academically qualified
ترجمه او از نظر علمی واجد شرایط است.

2. Girls tend to do better academically in single-sex schools than in co-educational ones.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دخترها تمایل دارند که تحصیلات تحصیلی بهتری در مدارس با هم داشته باشند تا در مدارس مختلط
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دختران تمایل بیشتری به تحصیل در مدارس تک جنسی دارند تا نسبت به همکاری های آموزشی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. He found the course academically challenging.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او رشته تحصیلی را به چالش کشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او این دوره را به لحاظ علمی به چالش کشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. He wasn't very well qualified academically but had a lot of experience.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او تحصیلات آکادمیک خوبی نداشت، اما تجربه زیادی داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او خیلی خوب به نظر آکادمیک نبود اما دارای تجربه زیادی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. You have to do well academically to get into medical school.
ترجمه کاربر [ترجمه زهرا دولت دوست] شما باید به لحاظ تحصیلی تمام تلاشتان را بکنید تا به مدرسه پزشکی دسترسی پیدا کنید
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شما باید تحصیلات خوبی داشته باشید تا به مدرسه پزشکی بروید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما باید به لحاظ تحصیلی به مدرسه پزشکی دسترسی پیدا کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. He failed to shine academically but he was very good at sports.
ترجمه کاربر [ترجمه زهرا دولت دوست] او موفق به درخشش از لحاظ تحصیلی نشد اما در ورزش بسیار خوب بود
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او در تحصیلات آکادمیک موفق نشد، اما در ورزش بسیار خوب بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او موفق به گل زدن آکادمیک نشد اما در ورزش بسیار خوب بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. She's very bright, but she's not academically inclined.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اون خیلی باهوشه، اما از لحاظ علمی هم مایل به نظر نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او بسیار روشن است، اما او از نظر علمی نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Academically, this is one of the country's top school districts.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Academically، این یکی از بخش‌های اصلی مدارس کشور است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از لحاظ علمی، این یکی از بخش های مدارس عالی کشور است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. He played the field academically.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او تحصیلات آکادمیک خود را انجام داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او میدان را به لحاظ علمی تحصیل کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Their natural children are very well qualified academically - they only played tennis - but my brother and I were into sport.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بچه‌های طبیعی آن‌ها تحصیلات خوبی دارند - آن‌ها فقط تنیس بازی می‌کردند - اما برادرم و من در ورزش بودیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بچه های طبیعی آنها بسیار حرفه ای به نظر می رسند - آنها فقط تنیس بازی می کنند - اما برادرم و من در ورزش بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Equally, it had made entry to the place academically more competitive.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به همان اندازه، آن ورود به مکان را بسیار رقابتی‌تر کرده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به همین ترتیب، ورود به جایگاه دانشگاهی رقابتی تر شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. He is academically gifted.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او از لحاظ علمی با استعداد است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او از لحاظ علمی با استعداد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. These were students who needed help, academically and in all the other ways that City College students needed help.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اینها دانشجویانی بودند که به کمک، آکادمیک و به روش‌های دیگر نیاز داشتند که دانشجویان کالج شهر به کمک نیاز داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اینها دانش آموزانی بودند که نیاز به کمک داشتند، به لحاظ علمی و با تمام شیوه های دیگر که دانشجویان کالج شهر نیاز به کمک داشتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Senior power forward Tony Moore became academically ineligible, then left school.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قدرت ارشد (تونی مور)فاقد شرایط تحصیلی بود، سپس مدرسه را ترک کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تونی مور، رئیس قدرت پیشین، به صورت علمی پذیرفته نشد و سپس مدرسه را ترک کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. But I was hanging in there academically.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما من از لحاظ علمی از لحاظ علمی اونجا آویزون بودم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما من در آنجا به طور علمی آویزان بودم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه academically به انگلیسی

academically
• from an intellectual point of view; in an academic manner

academically را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مرینت > footprint
Marjan > Prescription
Azal > Go wrong
محدثه فرومدی > all
محدثه فرومدی > followed
Maria > Built up
ERF.. > daydream
mina > in my early twenties

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی academically
کلمه : academically
املای فارسی : اکدمیکللی
اشتباه تایپی : شزشیثئهزشممغ
عکس academically : در گوگل


آیا معنی academically مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )