برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

academicism

/ˌækəˈdemɪsɪzəm/ /ˌækəˈdemɪsɪzəm/

دانشگاه گرایی، فرهنگستان گرایی، بطریق یا بروش اکادمی

بررسی کلمه academicism

اسم ( noun )
مشتقات: academism (n.)
• : تعریف: in the arts, rigid adherence to accepted and traditional forms.

- Young painters rebelled against the academicism that formed popular taste.
[ترجمه ترگمان] نقاشان جوان علیه the که ذوق و سلیقه مردم را تشکیل می‌دادند، شورش کردند
[ترجمه گوگل] نقاشان جوان علیه دانشگاهی که طعم محبوب آن را تشکیل می داد، شورش کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه academicism در جمله های نمونه

1. I make no real apology for such academicism but will offer an explanation.
[ترجمه ترگمان]من برای چنین academicism عذر خواهی نمی‌کنم، اما یک توضیحی ارائه خواهم داد
[ترجمه گوگل]من برای چنین دانشگاهی عذرخواهی نمی کنم، اما توضیحی خواهم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The French artist of Academicism, Pierre Auguste Cot, was renowned for his classical and allegorical paintings, and was highly appreciated for his sweet and realistic depictions.
[ترجمه ترگمان]هنرمند فرانسوی of، پیر Auguste cot، به خاطر نقاشی‌های کلاسیک و تمثیلی اش مشهور بود و برای ترسیم sweet و واقع‌بینانه او بسیار سپاسگزار بود
[ترجمه گوگل]هنرمند فرانسوی Academicism، Pierre Auguste Cot، برای نقاشی های کلاسیک و تمثالی مشهور بود و برای نمایش های شیرین و واقع گرایانهش بسیار قدردانی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Our gallery is based on stable academicism, and the objective is grasping at contemporary trends, looking at artistic predecessors with reverence and looking to the future.
[ترجمه ترگمان]گالری ما بر پایه academicism پایدار استوار است، و هدف آن، گرفتن گرایش‌ها معاصر، نگاه به پیشینیان هنرمندانه با احترام و نگاه به آینده است
[ترجمه گوگل]گالری ما بر پایه آکادمیک بودن پایدار است و هدف این است که در روند معاصر درک شود، به دنبال پیشینیان هنری با احت ...

معنی academicism در دیکشنری تخصصی

Academicism
[سینما] افکار نظری - آکادمی گرایی

معنی کلمه academicism به انگلیسی

academicism
• academic spirit, involvement in academic life

academicism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین رحمانی
دانشگاه‌مآبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی academicism
کلمه : Academicism
املای فارسی : اکدمیکیسم
اشتباه تایپی : شزشیثئهزهسئ
عکس Academicism : در گوگل

آیا معنی academicism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )