انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 916 100 1

بررسی کلمه account payable

اسم ( noun )
حالات: accounts payable
• : تعریف: an amount owed to a creditor by a business, usu. for goods and services received.

واژه account payable در جمله های نمونه

1. The financial administrative functions include budgeting, accounts payable, accounts receivable, general ledger, payroll and personnel.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عملکردهای اداری مالی شامل بودجه‌بندی، حساب‌های پرداختنی، حساب‌های دریافتنی، دفترکل، حقوق و پرسنل می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توابع اداری مالی عبارتند از: بودجه بندی، حساب های قابل پرداخت، بدهی های حساب، سرشماری عمومی، حقوق و دستمزد و پرسنل
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. If discounts are offered but not taken, accounts payable have a very definite cost.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر تخفیف پیشنهاد شود اما پرداخت نشود، حساب‌های قابل پرداخت دارای هزینه بسیار مشخصی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر تخفیف ارائه می شود، اما قبول نمی شود، حساب های قابل پرداخت هزینه بسیار مشخصی دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. As a result the records were often distributed and accounts payable were collected in a haphazard manner.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نتیجه، اسناد اغلب توزیع‌شده و حساب‌های پرداختنی در یک روش تصادفی جمع‌آوری شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نتیجه، پرونده ها اغلب توزیع شد و حساب های قابل پرداخت به صورت تصادفی جمع آوری شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. An administrative support team handled such matters as payroll, accounts payable, purchasing, and employment sourcing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک تیم پشتیبانی اجرایی از قبیل حقوق، حساب‌های قابل پرداخت، خرید، و منبع یابی کار به این موضوعات رسیدگی کرده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تیم پشتیبانی اداری امور مالی مانند حقوق و دستمزد، حساب های قابل پرداخت، خرید و استخدام منابع استخدامی را در بر می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Using a charge account creates an account payable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استفاده از حساب شارژ یک حساب قابل پرداخت‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با استفاده از یک حساب شارژ یک حساب قابل پرداخت ایجاد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Account Payable: A liability that results from a purchase of goods or services on open account.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Payable حساب: یک مسئولیت که از خرید کالا یا خدمات به حساب باز حاصل می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حساب قابل پرداخت مسئولیتی که از خرید کالاها یا خدمات در حساب باز حاصل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Control prepayment and Account Payable payment term.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کنترل پیش‌پرداخت و عبارت پرداخت Payable حساب
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پیش پرداخت و مدت پرداخت حساب قابل پرداخت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Be responsible for management of account payable and account receivable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مسئول مدیریت حساب پرداختنی و حساب‌های دریافتنی خود باشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسئولیت مدیریت حساب قابل پرداخت و حساب قابل دریافت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Purchasing support: order processing and follow - up, account payable check - up and pay, quotation, supplier evaluation, etc.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پشتیبانی خرید: پردازش سفارش و پی‌گیری، حساب چک قابل پرداخت و پرداخت، نقل‌قول، ارزیابی عرضه‌کننده، و غیره
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پردازش سفارش پشتیبانی خرید و پیگیری، حساب چک قابل پرداخت و پرداخت، نقل قول، ارزیابی تامین کننده، و غیره
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Using a charge account creates an account payable. Buying something such as a car on credit and issuing promissory note creates a liability called notes payable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استفاده از حساب شارژ یک حساب قابل پرداخت‌است خرید چیزی از جمله یک اتومبیل در مورد اعتبار و صدور قبض بدهی، مسئولیت به نام یادداشت‌های قابل پرداخت را ایجاد می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با استفاده از یک حساب شارژ یک حساب قابل پرداخت ایجاد می کند خرید چیزی مانند یک ماشین در اعتبار و صدور صورتحساب، مسئولیتی را به نام یادداشت های قابل پرداخت ایجاد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. For another, the whole portfolio is more risky. 17% of the account payable belongs to low-income families with only 12% in 198
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای مثال، کل پورتفولیو کار ریسک تر است ۱۷ % از حساب پرداختنی به خانواده‌های کم‌درآمد با تنها ۱۲ % در ۱۹۸ مورد تعلق دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای یکی دیگر، کل نمونه کارها بیشتر خطرناک است 17٪ از حساب قابل پرداخت متعلق به خانواده های کم درآمد است که فقط 12٪ در سال 198 است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The Finance Department is looking for a trainee to assist the account payable accountant.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وزارت دارایی به دنبال یک کارآموز برای کمک به حساب حسابدار پرداختنی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وزارت دارایی به دنبال یک کارآموز برای کمک به حسابدار قابل پرداخت حساب می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. So we could owe money, and the best example that's account payable .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس ما می‌توانیم به پول بدهکار و بهترین مثال قابل پرداخت‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین ما می توانیم پول بدهیم و بهترین نمونه ای که حساب قابل پرداخت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی account payable در دیکشنری تخصصی

account payable
[حقوق] حساب پرداختنی

account payable را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی account payableنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی account payable
کلمه : account payable
املای فارسی : اسونت پیبل
اشتباه تایپی : شززخعدف حشغشذمث
عکس account payable : در گوگل


آیا معنی account payable مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )