برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1324 100 1

accurately

/ˈæk.jʊ.rət.li/ /ˈæk.jʊ.rət.li/

معنی: عینا
معانی دیگر: بدرستی، بادقت، درست

بررسی کلمه accurately

قید ( adverb )
• : تعریف: with accuracy; correctly; precisely.

- The temperature must be measured accurately.
[ترجمه shadi.al] دما باید به درستی اندازه گیری شود.
|
[ترجمه ترگمان] دما را باید به دقت اندازه‌گیری کرد
[ترجمه گوگل] دما باید دقیقا اندازه گیری شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه accurately در جمله های نمونه

1. aircraft parts must be tooled accurately
اجزای هواپیما باید با دقت ساخته شوند.

2. we can now compute the distance between the moon and the earth accurately
اکنون می‌توانیم فاصله‌ی ماه از زمین را دقیقا محاسبه کنیم.

3. There is a trade-off between doing the job accurately and doing it quickly.
[ترجمه ترگمان]یک تجارت بین انجام دقیق کار و انجام سریع آن وجود دارد
[ترجمه گوگل]بین انجام دادن کار با دقت و سریع انجام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The machine can accurately locate radioactive material.
[ترجمه ترگمان]دستگاه می‌تواند به دقت مواد رادیو اکتیو را تعیین کند
[ترجمه گوگل]دستگاه می تواند با دقت مواد رادیواکتیو را پیدا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The article accurately reflects public opinion.
[ترجمه ترگمان]این مقاله به طور دقیق منعکس‌کننده افکار عمومی است
[ترجمه گوگل]مقاله به طور دقیق افکار عمومی را منعکس می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف accurately

عینا (قید)
just , accurately , exactly , identically , literally , textually , plumb , definitely

معنی accurately در دیکشنری تخصصی

accurately
[ریاضیات] با دقت

معنی کلمه accurately به انگلیسی

accurately
• precisely, exactly

accurately را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیده معمارباشی
به طور دقیق
تاجبخش
[المان محدود و روش بستن مجازی ترک(VCCT)] تقریبا"،بطور تقریبی
Shams
دقیق تر
Setare
شفافیت
فرشاد
به طور دقیق ، بدون اشتباه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی accurately
کلمه : accurately
املای فارسی : اککورتلی
اشتباه تایپی : شززعقشفثمغ
عکس accurately : در گوگل

آیا معنی accurately مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )