برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1153 100 1

acetaldehyde


(شیمی - آلدئید مایع ch3cho که بی رنگ و آتش گیر است و از اکسیده شدن اتیلن به دست می آید) استالدئید، الکل اسید استیک

واژه acetaldehyde در جمله های نمونه

1. For toxins or acetaldehyde to produce multiple symptoms, quite large amounts would have to be produced.
[ترجمه ترگمان]برای سموم یا acetaldehyde برای تولید نشانه‌های چندگانه، مقادیر زیادی باید تولید شوند
[ترجمه گوگل]برای تولید سموم یا استالدئید برای تولید علائم متعدد، مقدار زیادی باید تولید شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These results strongly implicate acetaldehyde as one of the important pathogenetic factors in the development of alcoholic liver disease.
[ترجمه ترگمان]این نتایج به شدت acetaldehyde را به عنوان یکی از عوامل مهم pathogenetic در رشد بیماری کبد الکلی نشان می‌دهند
[ترجمه گوگل]این نتایج به شدت نشان می دهد استالدئید به عنوان یکی از عوامل مهم پاتوژنیک در توسعه بیماری کبد الکلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For example, acetaldehyde has been shown to form circulating cytotoxic adducts with serum albumin.
[ترجمه ترگمان]به عنوان مثال، shown نشان‌داده شده‌است که adducts cytotoxic circulating با آلبومین سرم خون را تشکیل می‌دهد
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، استالدئید نشان داده شده است که آدوکات های سیتوتوکسی را با آلبومین سرم تولید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی acetaldehyde در دیکشنری تخصصی

acetaldehyde
[شیمی] (آلدئید مایع CH3CHO که بی رنگ و آتش گیر است و از اکسیده شدن اتیلن به دست می آید) استالدئید، الکل اسید استیک
[شیمی] استالدهید آزین

معنی کلمه acetaldehyde به انگلیسی

acetaldehyde
• (chemistry) colorless flammable liquid (used in the manufacture of acetic acid, perfumes, and drugs)

acetaldehyde را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی acetaldehyde
کلمه : acetaldehyde
املای فارسی : اکتلدهید
اشتباه تایپی : شزثفشمیثاغیث
عکس acetaldehyde : در گوگل

آیا معنی acetaldehyde مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )