انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1081 100 1

ache

تلفظ ache
تلفظ ache به آمریکایی/ˈeɪk/ تلفظ ache به انگلیسی/eɪk/

معنی: درد، تیر، تیر کشیدن
معانی دیگر: الم، درد مداوم، درد کردن یا داشتن (به طور مداوم)، احساس ترحم و همدردی کردن، بی تاب بودن، (عامیانه) آرزو کردن، دل کسی برای چیزی پر زدن، از ته دل خواستن، اشتیاق داشتن، دردوجع، دردگرفتن

بررسی کلمه ache

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: aches, aching, ached
(1) تعریف: to produce or experience a dull, constant pain.
مترادف: hurt, pain, smart, throb, twinge
مشابه: gnaw, pinch, suffer

- My leg muscles are aching after all that climbing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بعد از این همه رفتن عضلات پایم درد می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] پس از همه این صعود، عضلات پای من درد می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- I've got the flu and I ache all over.
ترجمه کاربر [ترجمه A.A] آنفولانزا گرفته ام و تمام بدنم درد میکنه
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] من آنفولانزا دارم و تمام بدنم درد می‌کنه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] من آنفولانزا دارم و دردش تمام است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: to feel pity, compassion, or sadness.
مترادف: agonize, feel for, grieve, sorrow
مشابه: lament, mourn, pity, suffer

- Her heart was aching for the injured athlete.
ترجمه کاربر [ترجمه A.A] قلبش تیرکشیده بودبرای قهرمان آسیب دیده
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] قلب او برای ورزش‌کار زخمی درد می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] قلبش برای ورزشکار آسیب دیده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(3) تعریف: (informal) to yearn.
مترادف: crave, hanker, hunger, long, pine, yearn
مشابه: desire, need, pant, want

- The soldiers were aching to be back home.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] سربازها برای برگشتن به خانه درد می‌کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] سربازان به خانه برگشتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
اسم ( noun )
مشتقات: achingly (adv.)
• : تعریف: a dull, constant pain.
مترادف: hurt, pain, soreness, throb, twinge
مشابه: affliction, discomfort, distress, heartache, misery, pang, smart, suffering

- I have an ache in my right shoulder from scrubbing the floor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] دردی در شانه راستم دارم از تمیز کردن زمین
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] من از شستن کف در شانه راست من دارم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه ache در جمله های نمونه

1. He has an ache in the back.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پشتش درد می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او درد در پشت دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. It makes my heart ache to see her suffer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قلبم درد می‌کند که رنج او را ببینم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این باعث می شود که قلب من دچار رنجش شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. I feel a dull ache in the shoulder.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درد مبهمی در شانه‌ام احساس می‌کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]احساس شادابی در شانه احساس می کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. My arms ache from carrying this bag.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درد بازوانم از حمل این کیسه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اسلحه من از حمل این کیسه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. She felt an ache in her back.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دردی در پشتش احساس کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او احساس درد در پشت او را احساس کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. I felt the familiar ache in my lower back.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درد آشنای خود را در پشتم احساس کردم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]احساس درد آشنا را در پشت پایین من احساس کردم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. She felt a dull ache in her right temple, heralding a migraine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او دردی گنگ در شقیقه راستش احساس کرد که سرش به لرزه افتاده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در معبد راست خود احساس سردی خفیف کرد و میگرن را افشا کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. She felt a dull ache at the back of her head.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درد خفیفی را در پشت سرش احساس کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در پشت سرش احساس درد خفیفی داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. A sharp ache developed in her back muscles.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درد شدیدی در عضلات پشتش ایجاد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درد شدید در عضلات پشت او ایجاد شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. I've had a stomach ache all morning.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تمام صبح دل‌درد داشتم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من تمام صبح درد معده داشتم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. He had an awful ache in the belly.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درد وحشتناکی در شکم داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او درد شکسته در شکم داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The ache in my head abated.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درد سر من فروکش کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درد در سرم کاهش یافت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. She could hardly speak for the ache in her heart.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به سختی می‌توانست درد قلب خود را به زبان بیاورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به سختی می تواند درد را در قلب او صحبت کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. I ache/I'm aching all over.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درد دارم و تمام بدنم درد می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من درد دارم / درد دارم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف ache

درد (اسم)
ache , pain , agony , distress , affliction , ailment , dregs , shoot , teen , pang
تیر (اسم)
ache , pain , bar , shot , arrow , firing , fire , shaft , prop , mercury , lug , gunshot , dart , timber , staff , stanchion , butt shaft , staple , perch , spike , mast , quintain
تیر کشیدن (فعل)
ache , pain , hurt , prickle , twinge , smart

معنی عبارات مرتبط با ache به فارسی

شکم درد، قولنج
استخوان درد
گوش درد
دردقلب، مج، غم، غصه، اندوه، سینه سوزی
دل درد

معنی کلمه ache به انگلیسی

ache
• suffer from a continuous dull pain, hurt; miss, yearn for
• continuous dull pain, hurt
• if you ache or if a part of your body aches, you feel a dull steady pain.
• if you ache for something or ache to do something, you want it very much.
• an ache is a dull steady pain in a part of your body.
balls ache
• irritation, annoyance; pain in the neck, pain in the ass, annoying person or thing (slang)
belly ache
• stomach ache, pain in the abdomen
face ache
• (slightly offensive term) very ugly person; annoying person
muscle ache
• pain in a muscle, sore muscle
stomach ache
• pain in the stomach
• if you have a stomach-ache, you have a pain in your stomach.

ache را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

z.a ١٤:٢٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٦
درد
|

دکتر علی ناجی ١٢:٠٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٦
ذوق و شوق و اشتیاق چیزی یا کسی را داشتن
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مرینت > footprint
Marjan > Prescription
Azal > Go wrong
محدثه فرومدی > all
محدثه فرومدی > followed
Maria > Built up
ERF.. > daydream
mina > in my early twenties

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی ache
کلمه : ache
املای فارسی : آچه
اشتباه تایپی : شزاث
عکس ache : در گوگل


آیا معنی ache مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )